Bảng giá dịch vụ chạy quảng cáo theo nhu cầu khách hàng

Phí % dịch vụ sẽ thu của khách hàng theo từng tháng hoặc gói ngân sách quảng cáo (Chưa bao gồm thuế 5% của Google và Facebook)

Ngân sách quảng cáo (vnđ/tháng) Thuế 5% Phí quản lý quảng cáo (%/tổng ngân sách)
Ngân sách dưới 50tr/tháng 5% 15%
Ngân sách 51-100tr/tháng 5% 12%
Ngân sách từ 101 – 300tr/tháng 5% 10%
Ngân sách trên 300tr 5% 8%

Giá chưa bao gồm VAT và các chi phí phát sinh (Nếu có)