Hình thức thanh toán

  • Thanh toán tài khoản công ty (Áp dụng cho khách lấy hóa đơn): CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG WEB89 VIỆT NAM – 19134495685011 – Techcombank
  • Thanh toán tài khoản cá nhân (Áp dụng cho khách hàng không lấy hóa đơn): Nguyễn Khắc Thuật – Ngân hàng VIB – 981185620